Leki przeciwzapalne a zmiany w szkliwie zębów dzieci

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie São Paulo (USP) w Brazylii i opisane w artykule opublikowanym w czasopiśmie Scientific Reports wskazuje, że powszechnie przyjmowane przez dzieci leki przeciwzapalne mogą mieć związek z ubytkami szkliwa zębów (DED) obserwowanymi obecnie u około 20% dzieci na całym świecie.

Autorzy, związani ze Szkołą Stomatologiczną Ribeirão Preto (FORP-USP) i Szkołą Nauk Farmaceutycznych (FCFRP-USP), badali wpływ celekoksybu i indometacyny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) sklasyfikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako pierwszy stopień na drabinie analgetycznej, obok paracetamolu.

W ostatnich latach dentyści z Kliniki Szkliwa Stomatologicznego FORP-USP, którzy na co dzień badają i zajmują się tym problemem, zaobserwowali gwałtowny wzrost liczby dzieci zgłaszających się do leczenia z powodu bólu, białych lub żółtych plamek na zębach oraz wrażliwości i kruchości zębów. W niektórych przypadkach zwykłe żucie może spowodować złamanie zębów u dzieci. Wszystko to są klasyczne objawy DED typu znanego jako hipomineralizacja szkliwa, którego przyczyny są słabo poznane.

W wyniku tego zaburzenia próchnica w postaci zmian próchnicowych pojawia się szybciej i częściej u tych pacjentów, których uzupełnienia są mniej przyczepne i mają tendencję do większej awaryjności. Badania wykazały, że w ciągu całego życia mogą oni być zmuszeni do wymiany uzupełnień dziesięciokrotnie częściej niż osoby ze zdrowymi zębami.

Ciekawość badaczy wzbudził przede wszystkim specyficzny zbieg okoliczności: wiek pacjentów. Pierwsze lata życia, kiedy tworzą się DED-y, to okres, w którym częste są choroby, często z wysoką gorączką.

„Choroby te są zwykle leczone za pomocą NLPZ, które hamują aktywność cyklooksygenazy [COX, kluczowego enzymu zapalnego] i zmniejszają produkcję prostaglandyn [które również promują stan zapalny]” – powiedział Francisco de Paula-Silva, profesor na Wydziale Pediatrii FORP-USP i ostatni autor artykułu. „Jednak wiadomo, że COX i prostaglandyna są fizjologiczne dla szkliwa zębów, dlatego zastanawialiśmy się, czy te leki zakłócają normalne tworzenie tej struktury”.

Anti-inflammatory drugs commonly taken by children can cause alterations to dental enamel, study shows
Zmiana szkliwa zębów w zależności od podanej substancji przeciwzapalnej. Na górze grupa kontrolna.

Naukowcy wykorzystali szczury do zbadania problemu, ponieważ zwierzęta te mają siekacze, które stale rosną, co ułatwia analizę. Szczury były leczone celekoksybem i indometacyną przez 28 dni, po czym praktycznie gołym okiem nie było widać różnic w ich zębach. Kiedy jednak badacze rozpoczęli ekstrakcję, stwierdzili, że zęby łatwiej się łamią.

Analiza oparta na obrazowaniu i składzie chemicznym sugerowała, że mineralizacja zębów została naruszona. Zęby zawierały poniżej normalnego poziomu wapnia i fosforanu, które są ważne dla tworzenia szkliwa, a gęstość mineralna była niska.

Kiedy badacze szukali przyczyn takiego stanu rzeczy, znaleźli zmiany w białkach wymaganych do mineralizacji i różnicowania komórkowego, co wskazuje, że leki rzeczywiście wpłynęły na skład szkliwa zębów.

Źródło: Juliana de Lima Gonçalves et al, Enamel biomineralization under the effects of indomethacin and celecoxib non-steroidal anti-inflammatory drugs, Scientific Reports (2022). DOI: 10.1038/s41598-022-19583-w

Dodaj komentarz